17/125
neslesommerfugl.jpg Scarce copperThumbnailsSilver-washed fritillaryScarce copperThumbnailsSilver-washed fritillary

Neslesommerfugl (Aglais urticae)